TANRI ADEM’İ KENDİ SURETİNDE Mİ YARATTI?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Tanrı Adem’i Kendi Suretinde Mi Yarattı?

Müslümanların büyük bir çoğunluğu, Kur’an’ı terk edip, terk edilmiş bir hale getirip, peygamberin söylediği rivayet edilen, kulaktan kulağa geçerek günümüze ulaşan bir takım sözlerle/hadislerle dinde amel etmekte ve hükümler vermektedirler. Bu hükümlerden birisi de Allah’ın Adem’i kendi suretinde yarattığı iddiasıdır.

Allah Hz.Muhammed’e Kur’an dışında bir şey vahyetmediği ve onu dinde kendisine ortak etmediği halde, Allah’ın peygambere söylediği rivayet edilen bu hadisin hangi kaynaklarda geçtiğini tek tek inceleyelim…

Tevrat;

Tekvin 1:
26 Tanrı, “İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.” (Tevrat)

27 Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.
(Ayrıca bkz. Tekvin 5:1)

İncil;

  1. Korintliler 11:

    7. (…) Çünküerkek Tanrı’nın benzeyişinde olup Tanrı’nın yüceliğini yansıtır.Kadın ise erkeğin yüceliğini yansıtır. (İncil)

    Peygamberin kendisine vahyedilen Kur’an haricinde dine eklediği rivayet edilen bilgiler:

Hadis:

3457 – Hz. Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki: “Sizden biri kardeşiyle dövüşünce yüze vurmaktan sakınsın.”

Müslim’in rivayetinde şu ziyade var: “…zira Allah Adem’i kendi suretinde yaratmıştır.”
Buhari, Itk 20; Müslim, Birr, 112, (2612).

Sahih-i Müslim / 45- İyilik, Sile ve Âdâb Bahsi / 32- “Yüze Vurmanın Yasak Edilmesi” Babı
115- (…) Bize Nasr b. Ali El-Cehdamî rivayet etti. (Dedi ki): Bana babam rivayet etti. (Dedi ki): Bize Müsennâ rivayet etti. H. Band Muhammed b. Hatim de rivayet etti. (Dedi ki): Bize Abdurrahman b. Mehdi, Müsennâ b. Saîd’den, o da Katâde’den, o da Ebû Eyyûb’dan, o da Ebû Hureyre’den naklen rivayet etti. Ebû Hureyre, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu demiş. İbnu Hâtim’in hâdisinde ise Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den naklen ibaresi vardır:

Biriniz kardeşiyle kavga ederse yüzden kaçınsın! Çünkü Allah Âdem’i kendi suretinde yaratmıştır.” buyurmuşlar.

Sahih-i Müslim / Cennet / 11- “Cennete, Kalpleri Kuş Kalbi Gibi Olan Bir Takım Kavimler Girecektir” Hadisi Babı

28- (2841) Bize Muhammed b. Râfi’ rivayet etti. (Dedi ki): Bize Abdürrezzak rivayet etti. (Dedi ki): Bize Ma’mer, Hemmam b. Münebbih’ten naklen haber verdi. Hemmam: Bize Ebu Hureyre’nin, Resûlullah (s.a.v)den rivayet ettikleri şunlardır… diyerek bir takım hadisler nakletmiştir. Onlardan biri de şudur: Resûlullah (s.a.v): “Allah (Azze ve Celle) Âdem’i kendi suretinde yarattı. …” buyurdular.

Peki Allah Kur’an’da ne diyor?

İhlâs Suresi:

4. “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

 Şura Suresi:

11. “O, gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da (kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu suretle sizi üretiyor. O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

Demek ki işin aslı neymiş? Allah Adem’i kendi suretinde yaratmamış. Allah, insan aklının alabileceği ve benzetebileceği hiçbir şeye benzemez. Dolayısı ile peygamberin söylediği rivayet edilen bu hadisin ve kaynaklarının dinde hiçbir hükmü ve geçerliliği yoktur. Çünkü:

“Hüküm ancak Allah’a aittir.” (Yusuf 40)

“O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. ” (Kehf 26-27)

“Allah’tan başka hüküm koyucu mu arayayım? Oysa O size kitabı ayrıntılı bir şekilde indirmiştir.” (Enam 114)

 “Kesin olarak inanacak bir toplum için, kimin hükmü Allah’ınkinden daha güzeldir?” (Maide 50)

 “Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, ‘Bundan başka bir Kuran getir veya bunu değiştir’ dediler. De ki: Onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak, bana vahyolunana uyarım. Ben Rabbime karşı gelirsem, büyük günün azabına uğramaktan korkarım.” (Yunus 15)

 “De ki: “Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ‘Ben bir meleğim’ de demiyorum. Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum.”  (Enam 50)

“De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.” (Ahkaf 9)

“Kendilerine okunmakta olan Kitab’ı sana indirmemiz onlara yetmedi mi?” (Ankebut 51)

“Artık onların aralarında Allah’in indirdiğiyle hükmet ve sana Hakk’tan gelenden ayrılıp da onların hevâlarına uyma.” (Maide 48)

Kaynak: www.kuranmeali.org

Cüneyt Aktan 24.08.2017

271 Toplam Görüntülenme 2 Günlük Görüntülenme
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *