İNSAN NEDEN YARATILDI? BİZ NİYE VARIZ?

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

İnsanların büyük bir çoğunluğu Kur’an’daki “Ben, cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk/ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat 56) ayeti dolayısıyla insanların dünyaya geliş amaçlarının yalnızca Allah’a ibadet/kulluk etmek olduğunu ileri sürmüşlerdir. Peki acaba gerçekten de öyle mi?

Müslümanlar Allah’a kulluk ve ibadet etmenin yollarını İslam’ın beş şartı ile açıklamışlardır. Bunlar Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir.

Eğer insanın yaratılış amacı ayetten de destek alınarak iddia edildiği gibi yalnızca Allah’a ibadet/kulluk etmek ise, insan hayatının sonuna dek sabahtan akşama kadar sadece bu beş şartı yerine getirmekle yükümlüdür. Dünya meşgalesi olarak sadece bu beş ibadetle uğraşmalıdır. Bunun dışında başka hiçbir iş ile ilgilenmemelidir. Yani her gün oruç tutup, günde beş vakit namaz kılmalı, dışarı çıkıp zekâtını verecek insan aramalı, tespih çeker gibi kelime-i şehadet getirmeli, her sene hac mevsiminde umreye veya hacca gitmelidir. Bu eksik belirtilmiş olduğuna inandığım şartlara bir de “OKU” diye indirilmiş olan Kur’an’ı okumayı da eklersek, insan diğer ibadetlerinden arta kalan zamanlarında ayrıca Kur’an da okumalıdır.

Güzel, hoş ancak insan dünyada yaşamını devam ettirebilmek için yemek yemek, su içmek, uyumak, bunların yanı sıra evinin kirasını, elektrik, su, telefon, gaz, internet vs gibi ihtiyaçlarını, çocuklarının okul masraflarını karşılamak zorunda olan bir varlıktır. Eğer trilyoner değilse bunları karşılayabilmek için de sabahtan akşama kadar çalışıp para kazanması gerekmektedir. O zaman bana söyler misiniz, insan yaşamak için daha Maslov’un ihtiyaçlar piramidinin en alt basamağı olan bu temel ihtiyaçları karşılamaya çalışırken nasıl İslam’ın 5 şartını yerine getirecek ve Allah’a kulluk edip yaratılış amacını gerçekleştirecek?

Günde beş vakit namaz kılmak ancak kendi işinizi yapıyorsanız gerçekleştirilebileceğiniz bir ibadet. Ama özel bir şirkette maaşlı çalışıyorsanız bunu yapmak biraz zor.  Ayrıca doktorluk, hemşirelik, savaş uçağı pilotluğu gibi mesleği olanların da namaz vakitlerinde namaz kılmaları pek mümkün olmayabilir. Çünkü ezan okundu diye beyin operasyonunu ya da bypass ameliyatını yarıda bırakıp, hastayı sedyede öyle baygın bırakıp, namaz kılıp geri gelecek hali yok bu insanların… Ya da bir savaş veya casus uçağı pilotunun görevinin ortasında uçağı indirip namaz kılıp yeniden uçuşa geçecek hali de yok… Keza metro vatmanları, uzun yol otobüs şoförleri, avmler, oteller, dinlenme tesisleri gibi yerlerde çalışan resepsiyonistler, garsonlar, aşçılar da kılamaz. Operasyondaki bir asker, polis ve ajanda… Bu meslekleri çoğaltmak mümkün…

Hacca gitmeyi ele alır isek, milyarlarca Müslümanın maddi imkânı bir haftası kişi başı 10 bin lira olan Kabe turlarına katılıp hacı olmaya da yetmez. Hele ki her sene gitmeye hiç yetmez… Asgari maaş ücreti Maslov’un piramidinin en altındaki ihtiyaçları karşılamaya bile yetmeyen bir memlekette yaşayan bir insan, neresinden kısıp da bir yıllık maaşını bu tura verecek? İmkansız veremez ve bu ibadetini gerçekleştiremez…

Oruç tutmayı inceleyecek olursak, sporcular (örneğin: futbolcular vb), inşaat işçileri gibi bedenleriyle ağır işlerde çalışanlar da sürekli olarak oruç tutamazlar. Milyonlarca Müslüman hamile kadın ve emzirmesi gereken anneler de tutamaz. Bebeğin ve kendilerinin sağlıklı olması için yemek yemeleri ve su içmeleri gerekir. Düzenli olarak ilaç kullanması gerekenler, diyabet, kanser ve tansiyon hastaları, böbrek yetersizliği olanlar, diyalize girenler, kalp sorunu olanlar, aşırı yaşlı insanlar da tutamaz. Sonuçta oruç vücudumuzun yararı için yapılan bir ibadettir. Bedenimiz bize verilmiş bir emanettir, ona iyi bakmamız gerekir. Eğer oruç tutmak zarar veriyorsa, ısrarla devam etmenin ve sağlığınızı tehlikeye atmanın mantığı yoktur. Dolayısı ile Müslümanların büyük bir çoğunluğu bu ibadeti de yerine getirip, Allah’a kulluk görevini yerine getiremez…

Bir insan sürekli olarak sabahtan akşama kadar meditasyon yapar gibi kelime-i şehadette getiremez, işi gücü bırakıp Kur’an’da okuyamaz…

Öyleyse bu insanlar Allah’a kulluk görevlerini yerine getiremedikleri için kafir mi sayılacaklar şimdi? Cennete giremeyecekler mi? Hiç sanmam…

Peki, o halde yaratılış amacımız olan Allah’a kulluğu ve bütün bu ibadetleri nasıl yerine getireceğiz? İşi gücü bırakıp, evde yemek bekleyenleri, ilaç bekleyenleri, evin temel giderlerini boş verip, bunları umursamayıp, ailemizi terk edip, Allah versin deyip dağa mı çıkacağız? Mağaralara kapanıp, yatıp kalkıp sadece Allah mı diyeceğiz?

Hint fakirleri gibi kendimizi dine adamış aziz, evliya vs. ilan edip, işsiz güçsüz bir köşede oturacağız? Yoldan gelip geçenin bize sadaka ve yiyecek vermesini mi bekleyeceğiz?

Tibet rahipleri gibi dünyadan elini ayağını çekip, hayata dair dünyevi tüm sorumlulukların sıkıntı ve ıstıraplarından kaçarak, kafamız rahat bir şekilde sürekli meditasyon yapıp Tanrıyı mı arayacağız? Sizlere sorarım, insanın yaratılış amacı bu mudur? Bunları gerçekleştirmek midir?

İyi de o halde kim yiyecek üretecek, insanları ve çiftlikteki hayvanları besleyecek, makineleri çalıştıracak, hastaları iyileştirecek, insanları eğitecek, düşmanlardan ve ahlaksızlardan koruyacak, insanların ihtiyaçlarını giderecek, robotlar mı?

Allah insanları yalnızca kendisine ibadet etmeleri için yarattı ise, herkes işi gücü bırakıp 7/24 Allah’a kulluk mu etmeli? Üretmeden, çalışmadan, en ufak bir sıkıntıya göğüs germeden, sorumluluk almadan, yiyeceğimizin önümüze konmasını bekleyerek, hayatımızın sonuna kadar sadece tefekkür ve ibadet mi edeceğiz? Hiç sanmıyorum… Neden sanmıyorum çünkü peygamberler bile böyle yaşamamış. Hepsinin dünyalık geçimlerini sağlayacağı bir meslekleri varmış. Hiçbirisi yemek yemeyen, uyumayan yapıda insanlar da değildi… Hiçbirisi dünyadan elini ayağını çekip, mağaralara kapanıp, insanlardan uzaklaşıp sadece ibadet ile meşgul olmadı. Hiçbirisi boş durmadı. Hepsi hayatlarının sonuna kadar bir takım mücadeleler verdi. Çalıştı…

Ayrıca bakın Allah Kur’an’da bu konuda ne diyor:

“O zaman boş durma yorul, hemen yeni bir işe koyul…” (İnşirah 7)

Bu ne demek? Allah boş duranı sevmez demek… Boş kaldınız mı hemen yeni bir işe koyulmanız ve çalışmanız gerek demek… Ayrıca:

“Allah dinlenmeniz için geceyi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için gündüzü meydana getirmiştir. Bunlar, O’nun rahmetinden ötürüdür. Belki artık şükredersiniz.” (Kasas 73) ve

“Geceleyin uyumanız, gündüz de lütfundan rızık aramanız O’nun varlığının belgelerindendir. Bunlarda kulak veren millet için dersler vardır.” (Rum 23) da diyor.

Gündüz rızkınızı aramak demek ne demek? Gündüzleri çalışıp, ihtiyaçlarınızı karşılamak için para kazanmanız gerek demek… O halde akıl, mantık ve hikmet doğrultusunda diyebiliriz ki, bir insanın hayatının amacı yalnızca Allah’a kulluk etmek ve bu ibadetleri yerine getirmeye çalışmak olamaz! Çünkü ayetler ile gördüğünüz üzere çalışmak ve rızkımızı aramak da bize farz kılınmış…

Öyle ise Allah “Ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etmeleri için yarattım” diyerek bize ne demek istemiş olabilir?

Yeryüzünde çeşitli inançlar vardır. Bunların çoğu çok tanrılı dinlerdir. Hristiyanlar, Hz.İbrahim kavmindeki insanlar gibi kendi elleriyle heykellerini yaptıkları beşer bir insan olan Hz.İsa’ya, Budistler ise Buda’ya taparlar. Onlardan dünyada ve ahirette şefaat dilenirler. Kimileri de maymuna, öküze tapar. Kimileri cinlere, uzaylılara, evrene tapar.

Müslümanlıkta ise pek çok insan tarikat şeyhlerinden, mürşitlerinden ve türbelerdeki ölülerden, dünyada ve ahirette kendilerine şefaat etmelerini, yardımcı olmaları diler, onlara dua ederler. Onların günahlarını affetmesini, cennete sokmasını isterler. Bu insanlar Allah’a tapar gibi bunlara taparlar. İşte tüm bu düşüncelere sahip olan insanlara Allah Kur’an’da “müşrik” diye seslenmiştir. Müşrik Allah’a ortak koşan demektir.  Oysaki iniş sırasına göre değil de, neden değiştirildiğini anlayamadığım bir şekilde Fatiha Suresi ile başlayan Kur’an’ın daha ilk suresinde bile “Yalnız sana inanırız ve yalnız senden yardım dileriz” yazar.

Bu ne demek? Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, Ondan başka hiçbir tanrıya tapmamak, yalnızca Ona kulluk etmek demek. Allah’tan başkasından yardım ve şefaat dilememek demek. İlah olarak yalnızca onu tanımak ve iman etmek demek…

İşte Allah “Ben, cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk/ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat 56) ayeti ile bunu demek istemiştir. İnsanların ve cinlerin Kendisine hiçbir şeyi ortak koşmadan, ilah olarak yalnızca Ona kulluk etmeleri için yarattığını söylemiştir. İnsanların ve cinlerin yaratılış amacının sadece Allah’a ibadet etmek olduğunu değil… Çünkü İslam yalnızca namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, zekât vermekten, şahadet getirmekten, hacca gitmekten ibaret bir din değildir.

Allah insanlardan bunların haricinde daha bir çok salih ameller beklemektedir. Örneğin insanların şükretmelerini, kitaptaki gerçekleri insanlardan saklamamalarını, ırzlarını korumalarını, zina etmemelerini, anne ve babaya asi olmamayı, dedikodu/gıybet etmemeyi, yalan söylememeyi, emanete ihanet etmemeyi, verilen sözün tutulmasını, insanların ve özellikle yetimin hakkını yememeyi, akrabaya, yolda kalmışlara, yoksullara, hastalara, ihtiyacı olanlara yardım etmeyi, öfkeyle hareket etmemeyi, affetmeyi, mütevazi olmayı, böbürlenmemeyi, kibirlenmemeyi, başa gelen her şeye sabretmeyi, iyiliği öğütleyip, kötülüğü alıkoymayı, insanlar arasında hak ve adalet ile hükmetmeyi, okumayı, araştırmayı, düşünmeyi, sorgulamayı, çalışmayı, ticarette hile yapmamayı, çalmamayı, dolandırmamayı, bozgunculuk çıkarmamayı, haksız yere hiçbir cana kıymamayı, israf etmemeyi, merhametli olmayı da öğütler ve ister.

İnsanın bunların haricinde yeryüzünde barışı sağlamak, Allah’a ulaşmak, imtihan edilmek gibi pek çok yaratılış amacı daha vardır… Öyle sadece beş ibadeti yaparak ve sakal uzatarak cehennemden kurtulacağınızı sanmayın yani…

Cüneyt Aktan 13.04.2018

2410 Toplam Görüntülenme 2 Günlük Görüntülenme
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.