Tag Archives: hangi dilde ibadet

GİZLENEN İBADET: KUR’AN OKUMAK

Gizlenen İbadet: Kur’an’ı Kerim Okumak… Bu konu üzerinde detaylıca açıklama yapmadan önce İslam nedir onu bir aydınlığa kavuşturalım… İslam; sarık takmak, cüppe giymek, tespih çekmek, sakal uzatmak, bir tarikata üye olmak, bir şeyhe mürit olmak, hu çekmek, sizin gibi olmayanları kafir olarak görmek, dışlamak, Cihat ilan edip, terör örgütleri kurup, sizin gibi iman etmeyenleri ister

Read More

Kur’an Türkçe mi Arapça mı Okunmalı?

Kur’an’ı Arapça Olarak mı Okumak Daha İyi Yoksa Mealinden Okumak mı? Kur’an’ı Arapça mı Okumalıyız Yoksa Türkçe mi?  Yüce Allah Kuran’ı Kerim’de peygamberleri vasıtası ile insanlık âlemine indirmiş olduğu kitaplara iman eden herkese ehli kitap adını vermiştir. Ehli kitabın sözlük anlamı kendisine kitap verilenler demektir. O yüzden Allah Kuran’da Yahudilerden ve Hristiyanlardan bahsederken bazı ayetlerde

Read More