Tag Archives: tokat

HZ. MUSA’NIN AZRAİL’E TOKAT ATMASI VE GÖZÜNÜ ÇIKARMASI HADİSİ İNCELEMESİ…

Hz. Muhammed peygamber efendimizin, Musa as ve Azrail as arasında geçen bir olayı aktardığı rivayet edilir… Buna göre Ebu Hureyre (ra)’dan rivayet, peygamber efendimiz rivayet etmiş ki: “Melekül Mevt (yani Azrail as) Musa as’a ruhunu kabzetmek için gönderilmiş. Hz. Musa’ya geldiği zaman, Hz.Musa ona tokat vurmuş. Azrail’in bir gözü çıkmış. Azrail as Rabbine dönmüş ve

Read More