Tag Archives: Hz.Musa

HZ. MUSA’NIN AZRAİL’E TOKAT ATMASI VE GÖZÜNÜ ÇIKARMASI HADİSİ İNCELEMESİ…

Hz. Muhammed peygamber efendimizin, Musa as ve Azrail as arasında geçen bir olayı aktardığı rivayet edilir… Buna göre Ebu Hureyre (ra)’dan rivayet, peygamber efendimiz rivayet etmiş ki: “Melekül Mevt (yani Azrail as) Musa as’a ruhunu kabzetmek için gönderilmiş. Hz. Musa’ya geldiği zaman, Hz.Musa ona tokat vurmuş. Azrail’in bir gözü çıkmış. Azrail as Rabbine dönmüş ve

Read More

AYET Mİ HADİS Mİ?

Kur’an ayetleri mi Peygamberimizin Hadisleri mi? Hadis kelime anlamı olarak “söz” demektir. Geleneksel İslam kültüründe ise peygamberimizin Kur’an haricinde İslam dini ile ilgili söylediği rivayet edilen açıklamalar, verdiği hükümler, davranışlar, onun gündelik yaşayış tarzı, bir olay karşısındaki tutum ve açıklamaları, kısacası peygamber sünneti anlamına gelmektedir. Hadisler, peygamberimizin hayatında gerçekleşmiş olan bir olaya şâhid olan arkadaşlarının, sahabelerinin ve  insanların gerek sözlü gerekse yazarak nesilden nesile aktardıkları rivayetlerden,

Read More