Tag Archives: ezoterik

ARİF İÇİN DİN VAR MIDIR YOK MUDUR? “ARİF İÇİN DİN YOKTUR” DEMEK İSLAM’A UYGUN MUDUR?

Kur’an’da yazana göre Allah katında din İslam’dır. İslam’a göre Allah’tan başka ilah yoktur. Gönderilen tüm peygamberler aynı Allah’a ve Onun tek bir dinine inanıp tebliğ etmiştir. Buna rağmen insanlar kendi aralarındaki anlaşmazlıklar yüzünden Yahudilik, Hristiyanlık, Sabiilik vs gibi çeşitli inanç gruplarına ayrılmışlar ve çeşitli tanrılara ilah diye tapmışlardır… Her ne kadar Allah kitapta “iman edenler, yahudiler, hıristiyanlar

Read More

ALLAH’IN NURU NEDİR? ALLAH’A NASIL ULAŞIRIZ?

Müslümanların büyük bir çoğunluğu, Allah’ın Hz. Muhammed’i kendi nurundan, evreni de Hz. Muhammed’in nurundan yarattığına inanır. Keza meleklerin de nurdan yaratılmış varlıklar olduğunu iddia eder… Bunlar peygamberin kendisine vahiy edilen Kur’an ayetleri haricinde dine eklediği rivayet edilen sözler ve hükümler olup, Allah’ın nurunun ne olduğu hakkında aklı ve gönlü tam olarak tatmin edici bir cevap

Read More